Friday, April 20, 2007

INILAH NASIB KITA-INGIN MENCARI REZEKI HALAL TETAPI DILAYAN SEPERTI PENJENAYAH

Sila click pada imej, untuk paparan yg lebih jelas...

BEGINIKAH NASIB PENIAGA DAN SISWAZAH KITA YANG BERNIAGA SECARA HALAL...DIBERI AMARAN SEPERTI PERAGUT DAN PENJENAYAH UNTUK DIPENJARA DAN DIDENDA...ATAS KUASA APA MEREKA ADA UNTUK MEMENJARA PENIAGA-PENIAGA SEPERTI INI. ATAU MEREKA LAGI RELA AGAR GOLONGAN 'TIDAK BERSALAH' INI UNTUK MELEPAK DAN MEREMPIT, MEMBUANG MASA TIDAK TENTU ARAH...

Petikan surat di atas...

(NOTIS MELARANG MENJAJA TANPA LESEN)

SEKSYEN 3 UNDANG-UNDANG KECIL PENJAJA 1982
(TEMPAT AWAM)

Bahawasanya setelah menjalankan siasatan tuan/puan telah didapati menjalankan aktiviti menjaja tanpa mempunyai lesen yang dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya.

Butir-butir aktiviti menjaja seperti di dalam lampiran 1.


2. Tuan / Puan telah didapati melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 3 Undang-undang Kecil Penjaja 1982 dan boleh disabitkan kesalahan dikenakan denda tidak lebih daripada dua ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada satu tahun atau denda dan penjara itu kedua-duanya.


3. Dengan ini tuan / puan adalah diarahkan supaya memberhentikan aktiviti menjaja dengan serta merta.


4. AMBIL PERHATIAN jika tuan / puan gagal mematuhi kehendak notis ini tindakan penyitaan akan diambil terhadap barang-barang tuan / puan di bawah Seksyen 23 Undang-undang Kecil Penjaja 1982.


5. DAN AMBIL PERHATIAN kegagalan tuan / puan mematuhi kehendak notis ini adalah juga merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 109. Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan boleh dikenakan denda tidak lebih daripada lima ratus ringgit atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada enam bulan atau denda dan penjara kedu-duanya.

Bro Rick Says....
Berniaga tanpa lesen, adalah satu kesalahan, tak guna kalau kita mempersoalkan undang2 jika kita tidak mematuhi nya....

No comments: